Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RC (1977) [sv]

Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:67
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 128 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9827856c-f462-4ea3-8098-2f5922f7a0ee | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RC
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:67
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 128
Swedish

Timespan
03/11/1977 - 03/11/1977

-Earliest time
03/11/1977
-Latest time
03/11/1977
Place
Passagården 1:67, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:67, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1977
Result

Anledning
Efterkontroll av schaktning inom fastigheten Passagården 1:67 för nytt trappbygge invid bostadshusets västra vägg. Schaktet sträckte sig i drygt 1 m bredd utefter hela byggnadens västvägg, dessutom i något vidare radie i NV delen och i ett ledningsschakt som sträckte sig mot SO från husets SV hörn, till ca 4 m längd.

Beskrivning
Schaktningen hade skett utan föregående anmälan och var helt fullbordad när den meddelades. Vid bortgrävningen av jordmassorna hade medeltida lämningar förstörts, och de iaktagelser som gjordes vid efterkontrollen gäller lämningar som kunnat friläggas i schaktets botten, slutsatser som kunnat dras ur schaktprofilens lagerföljder och synliga lämningar i relation till de upplysningar som finns i rapporten från 1934. Värdefullast i sammanhanget ansågs lagerföljdsstudiet i den västra schaktväggen vara.
Vid efterkontrollen påträffades och dokumenterades lämningarna efter en stenläggning i två skikt samt en underliggande broläggning. Dessutom påträffades en byggnadslämning och en dräneringsanläggning. Kulturlagrets djup >1 m.

Fynd
Träföremål, keramik, läder, järn- och bronsföremål, slagg, bakplåt.

Datering
Äldre 1300-tal.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 57.
Swedish

Lödöse museum
RC

-Id
RC
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
128

-Id
128
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:710:01
-Id
14:1462:710:01
-System
StadsGIS
No hits.