Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MM (1970 - 1971) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970-1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 091 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/99233193-b1d7-47e5-9fb8-58457833f65b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MM
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970-1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 091
Swedish

Timespan
11/05/1970 - 10/06/1971

-Earliest time
11/05/1970
-Latest time
10/06/1971
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1970
Result

Anledning:
Anläggning av parkeringsplats.

Beskrivning/sammanfattning:
Vid undersökningen påträffades en stenlagd gata samt 3 byggnadslämningar i 2-3 skikt.

Fynd:
Tegel, sten (bryne, bakplåt), järn (slagg, spik, nit, hästsko, nyckel, kniv), bronsgryta, keramik, ben/horn (kam, knivskaft), glas (fönster, bägare).

Datering:
1100-tal - 1400-tal

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. s 52.
Swedish

Lödöse museum
MM

-Id
MM
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
091

-Id
091
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:672:01
-Id
14:1462:672:01
-System
StadsGIS
No hits.