Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola (RAÄ 54) U KLM035391 (1995) [sv]

Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola (RAÄ 54) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 3539:1-6. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av utbyggnad av skolan i Påskallavik. Metoden var provgrävning där schakt lades på skolgården. Fynd: 1 avslag av Kristianstadsflinta, 1 övrigt slagen moränflinta, 2 övrigt slagna sydvästskandinaviska flintor och 3 avslag av sydvästskandinavisk flinta. Troligen från en sten- eller bronsåldersboplats. Lagret var dock omrört och eventuellt påfört. Datering: sten- eller bronsålder. Fyndort: Sm, Döderhult sn, Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola... KLM 3539:1-6. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av utbyggnad av skolan i Påskallavik. Metoden var provgrävning där schakt lades på skolgården. Fynd: 1 avslag av Kristianstadsflinta, 1 övrigt slagen moränflinta, 2 övrigt slagna sydvästskandinaviska flintor och 3 avslag av sydvästskandinavisk flinta. Troligen från en sten- eller bronsåldersboplats. Lagret var dock omrört och eventuellt påfört. Datering: sten- eller bronsålder. Fyndort: Sm, Döderhult sn, Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola, Fornl nr: 54. KLM dnr: 1198/95. Lst dnr: 220-3003-95. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 421-3115-1995. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:01
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9998f19a-a9c5-46c4-81fe-a217246673ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola (RAÄ 54)
Swedish

Identity
U KLM035391
Investigation type
Description
KLM 3539:1-6. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av utbyggnad av skolan i Påskallavik. Metoden var provgrävning där schakt lades på skolgården. Fynd: 1 avslag av Kristianstadsflinta, 1 övrigt slagen moränflinta, 2 övrigt slagna sydvästskandinaviska flintor och 3 avslag av sydvästskandinavisk flinta. Troligen från en sten- eller bronsåldersboplats. Lagret var dock omrört och eventuellt påfört. Datering: sten- eller bronsålder. Fyndort: Sm, Döderhult sn, Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola, Fornl nr: 54. KLM dnr: 1198/95. Lst dnr: 220-3003-95. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 421-3115-1995.
Swedish

Timespan
1995 - 1995

-Earliest time
1995
-Latest time
1995
Place
, , Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola [sv]

-Place (text)
Emmekalv 2:9, Påskallaviks skola
Swedish
Döderhult (Socken) [sv], ,

-Place
Oskarshamn (Kommun) [sv], ,

-Place
-Case type
-Registration number
421-3115-1995
-Case type
-Registration number
220-3003-95
-Case type
-Registration number
1198/95
-Number
KLM035391
No hits.