Dörby 1:8, 1:9 (RAÄ 170) U KLM034796 (1993) [sv]

Dörby 1:8, 1:9 (RAÄ 170) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34796:1-3. Provgropar inför tillbyggnad av Walldorfskolan. Fynd: tillvaratogs avslag av porfyr och flinta. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 1:8, 1:9. Fornl nr: 170. Undersökningen utfördes 1993-11-15 av Mats Blohmé, Eeva Rajala och Lena Arén. KLM dnr: 1389/93. Lst dnr: 220-10047-93. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 6855/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9e745777-160d-49fc-9ef7-889ab09a1241 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dörby 1:8, 1:9 (RAÄ 170)
Swedish

Identity
U KLM034796
Investigation type
Description
KLM 34796:1-3. Provgropar inför tillbyggnad av Walldorfskolan. Fynd: tillvaratogs avslag av porfyr och flinta. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 1:8, 1:9. Fornl nr: 170. Undersökningen utfördes 1993-11-15 av Mats Blohmé, Eeva Rajala och Lena Arén. KLM dnr: 1389/93. Lst dnr: 220-10047-93. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 6855/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Dörby 1:8, 1:9 [sv]

-Place (text)
Dörby 1:8, 1:9
Swedish
Dörby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Swedish
-Case type
-Registration number
6855/93
-Case type
-Registration number
220-10047-93
-Case type
-Registration number
1389/93
-Number
KLM034796
No hits.