Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593) VLM 292 (2010 - 2011) [sv]

Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Traversbanan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Erikslundsområdet i Västerås Kv Traversbanan
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170118
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1127-10
Undersökt tid: 2010-2011
Komment...
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Traversbanan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Erikslundsområdet i Västerås Kv Traversbanan
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170118
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1127-10
Undersökt tid: 2010-2011
Kommentar: Undersökning av gravfält och boplats. Fynd av keramik och bränd lera. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/07/2017 15:51:09
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9eb66188-851f-49ae-9e25-bd309cf296fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593)
Swedish

Identity
VLM 292
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2010-2011) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Traversbanan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Erikslundsområdet i Västerås Kv Traversbanan
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170118
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1127-10
Undersökt tid: 2010-2011
Kommentar: Undersökning av gravfält och boplats. Fynd av keramik och bränd lera.
Swedish

Timespan
2010 - 2011

-Earliest time
2010
-Latest time
2011
-Role
-Person
Report
2011:65
-Report number
2011:65
No hits.