Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-M9 (2000) [sv]

Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2000

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:42
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-47103-2000
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 241 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9feaee6c-edd0-48fd-85fc-d08f11b111c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-M9
Investigation type
Description
K+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2000

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:42
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-47103-2000
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 241
Swedish

Timespan
2000 - 2000

-Earliest time
2000
-Latest time
2000
Place
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
220-47103-2000
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
M9

-Id
M9
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
241
-Id
241
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.