Älgå 129:1(3) (Bergshistorisk lämning övrig) [sv] Place holder

Älgå 129:1(3) (swedish)

Fornlämningar i Värmlands län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 12:36:26
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/11117000002572