NMM-2020012 Galeiodden (2020) [no]

Other languages: NMM-2020012 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Befaring av planlagte utbyggingsprosjekter. 16 nye boenheter med tilhørende båthus, brygger og garasjer. Det skal også etableres en ny småbåthavn som samler eksisterende båtplasser innenfor en molo. Utvidelse i sjø ved utfylling, eller eventuelt en betongkonstruksjon. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:55:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a23509f8-3079-455f-ac12-488b04c3f82d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020012
Norwegian bokmål

Identity
Galeiodden
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Befaring av planlagte utbyggingsprosjekter. 16 nye boenheter med tilhørende båthus, brygger og garasjer. Det skal også etableres en ny småbåthavn som samler eksisterende båtplasser innenfor en molo. Utvidelse i sjø ved utfylling, eller eventuelt en betongkonstruksjon.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.86757, 9.41676, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020012
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.86757
-Longitude (Easting)
9.41676
Result

Ingen funn av kulturminner.

Norwegian bokmål

No hits.