Klostret 6:2 m fl, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-HB (2007) [sv]

Klostret 6:2 m fl, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Förundersökning (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2007

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2 m fl
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Nok 453-2007
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-15914-2007
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 261 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a567baf4-ef0e-4614-809b-02e299df1fca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2 m fl, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-HB
Investigation type
Description
Förundersökning (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2007

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2 m fl
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Nok 453-2007
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-15914-2007
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 261
Swedish

Timespan
11/06/2007 - 16/06/2007

-Earliest time
11/06/2007
-Latest time
16/06/2007
Place
Klostret 6:2 m fl, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2 m fl, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
Nok 453-2007
-Case type
-Registration number
431-15914-2007
Result

Anledning: En schaktkontroll i samband med installation av bredband till Gekå:s fastigheter. Fyra mindre schakt kontrollerades, varav en till ett djup av 1,2 m och de övriga tre endast 0,5 m. Orörda medeltida kulturlager påträffades i den djupare gropen, där ett lager innehållande sot, slagg och bränd lera över ett träflislager, som fortsatte utanför schaktets utsträckning. Fynd: medeltida keramik och slagg.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
HB

-Id
HB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
261
-Id
261
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.