Sjöfynd i Karlskrona SMM 2080192 (2015) [sv]

Sjöfynd i Karlskrona (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet har gjort eftersök av ett inrapporterat sjöfynd, som av upphittaren tolkats som ett eldrörsliknande föremål, möjligen en bronskanon. Fyndplatsen är registrerad i FMIS som Karlskrona 108. Vid eftersökning på angiven position påträffades inget objekt som motsvarar sjöfyndets beskrivning. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a57d30b1-b39c-41a7-ba00-961aae69d602 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöfynd i Karlskrona
Swedish

Identity
SMM 2080192
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet har gjort eftersök av ett inrapporterat sjöfynd, som av upphittaren tolkats som ett eldrörsliknande föremål, möjligen en bronskanon. Fyndplatsen är registrerad i FMIS som Karlskrona 108. Vid eftersökning på angiven position påträffades inget objekt som motsvarar sjöfyndets beskrivning.
Swedish

Timespan
23/03/2015 - 27/03/2015

-Earliest time
23/03/2015
-Latest time
27/03/2015
-Place
-Role
Norwegian bokmål


-Organization
-Role
Swedish

-Person
Min. elevation
-8
Geodata
56.15521, 15.60262, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15521
-Longitude (Easting)
15.60262
6223518, 537433, - SWEREF99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6223518
-Longitude (Easting)
537433
-Case type
-Registration number
431-1190-15
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-367
Result

Eftersök av ett inrapporterat sjöfynd, som av upphittaren tolkats som ett eldrörsliknande föremål, möjligen en bronskanon. Fyndplatsen är registrerad i FMIS som Karlskrona 108. Vid eftersökning på angiven position påträffades inget objekt som motsvarar sjöfyndets beskrivning.

Swedish
No hits.