Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-NP (2013) [sv]

Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
FU (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2013

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Proj nr 11307
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-13137-2013
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 263 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a9d4e608-28e2-4661-8aed-ae280f2e46aa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-NP
Investigation type
Description
FU (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2013

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: Proj nr 11307
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-13137-2013
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 263
Swedish

Timespan
02/05/2013 - 06/05/2013

-Earliest time
02/05/2013
-Latest time
06/05/2013
Place
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
Proj nr 11307
-Case type
-Registration number
431-13137-2013
Result

Byte av dagvattenavlopp

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
NP

-Id
NP
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
263
-Id
263
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.