Fångstgrop [sv]

Fångstgrop (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:48
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ac89c4d9-33f4-44c6-a6ae-9b6476d51f5f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fångstgrop
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish