Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VG (1945) [sv]

Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
P (kulturlager stad) genomförd av O.Elvstam / Tell, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1945

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1945
Diarienummer, Länsstyrelsen: ATA dnr 2298/48
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 018 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ad2f4906-67d0-428c-a803-13990a24e746 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VG
Investigation type
Description
P (kulturlager stad) genomförd av O.Elvstam / Tell, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1945

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1945
Diarienummer, Länsstyrelsen: ATA dnr 2298/48
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 018
Swedish

Timespan
07/1945 - 07/1945

-Earliest time
07/1945
-Latest time
07/1945
Place
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Swedish
-Role
Swedish

Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1945
-Case type
-Registration number
ATA dnr 2298/48
Result

En provgrävning gjordes i Klosterområdet, väster om stugan på tomten Kroken 1:59. En mur i ÖV riktning och NV hörnet av en grundmur i tuktad natursten med bredspacklade fogar frilades. Troligen en del av konventsbyggnaderna. Dessutom påträffades en av stora hällar igensatt brunn, ca 6 m från stugan. Ladugården på platsen vid utgrävningstillfället 1945, var byggd på en medeltida mur, som i sin tur var en ombyggd äldre mur, enl en utgrävningsnotis.

Fynd: Murtegel, taktegel, valvribbtegel.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VG

-Id
VG
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
018
-Id
018
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.