243 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 243 (1999) [sv]

243 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Södra Esplananden, Stora torget, Rådmansgatan, Norra Esplanaden
Fornlämning: 62
Rapport: Ledingsdragningar i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (27966, 29071:1-13)
Diarienummer: Vlm 99:88-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1787-99
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Fynd av kulturlager...
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Södra Esplananden, Stora torget, Rådmansgatan, Norra Esplanaden
Fornlämning: 62
Rapport: Ledingsdragningar i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (27966, 29071:1-13)
Diarienummer: Vlm 99:88-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1787-99
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Fynd av kulturlager, gatubeläggningar och slagg, men även keramik och två skosulor av näver. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ae55007c-3eb9-4186-b98b-a39475d3de7e | RDF/XML | JSON-LD
Name
243 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 243
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Södra Esplananden, Stora torget, Rådmansgatan, Norra Esplanaden
Fornlämning: 62
Rapport: Ledingsdragningar i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (27966, 29071:1-13)
Diarienummer: Vlm 99:88-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1787-99
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Fynd av kulturlager, gatubeläggningar och slagg, men även keramik och två skosulor av näver.
Swedish

Timespan
1999 - 1999

-Earliest time
1999
-Latest time
1999
-Role
-Person
Report
1999:15

-Report number
1999:15
-Number
27966
-Number
29071
No hits.