Vedbo 6, Skerike (RAÄ 1014) VLM 48 (2000 - 2002) [sv]

Vedbo 6, Skerike (RAÄ 1014) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild utredning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kaisu Anttila på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Vedbo 6
Plats: Eriksborg
Fornlämning: 1014
Rapport: Eriksborg f d Västra Sjukhuset
Rapportförfattare: Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 00:189-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-06-28
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Nya fornlämningar påträffades. Boplatslämningar. Omrörda lager också. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/aff5371e-d651-4876-8393-c4598b4427e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vedbo 6, Skerike (RAÄ 1014)
Swedish

Identity
VLM 48
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild utredning (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kaisu Anttila på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Fastighet: Vedbo 6
Plats: Eriksborg
Fornlämning: 1014
Rapport: Eriksborg f d Västra Sjukhuset
Rapportförfattare: Kaisu Anttila
Diarienummer: Vlm 00:189-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-06-28
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Nya fornlämningar påträffades. Boplatslämningar. Omrörda lager också.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A83
-Report number
2002:A83
No hits.