Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-AH (1985) [sv]

Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll och delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1985
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 182 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:04:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b212acb6-2a7b-4e4e-aa3f-3ff6f0eab168 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-AH
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll och delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1985
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 182
Swedish

Timespan
11/06/1985 - 10/10/1985

-Earliest time
11/06/1985
-Latest time
10/10/1985
Place
, , Knutsgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Knutsgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435808.2377, 331960.58302, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435808.2377
-Longitude (Easting)
331960.58302
-Case type
-Organization
-Registration number
1985
Result

Anledning:
Asfaltering av gatan (grusbädd om ca 60 cm) inkl, anläggning av dräneringsledning på i genomsnitt 1,6 meters djup.

Lämningar:
I ytskikt förekom på två ställen rester av senmedeltida gator (1400-tal) byggnadslämningar och bakugnar (fyra stycken). I ledningsgrävningen passerade byggnadslämningar från 1200-1300-tal inom 3 gårdsenheter. I södra änden av gatan (mot Magnusgatan) gjordes en provgrop om ca 16 kvm med nedgrävning till ursprunglig markyta, där de äldsta skikten innehöll material från 1000-talets andra hälft. I det rika fyndmaterialet förekom konstruktionsdetaljer av byggnader, båtdelar, fiskedon, spill och redskap från läder- och trähantverk, särskilt svarvning. Dessutom fanns indikationer på järn- och guldsmide, rikligt med textila spillbitar, husgeråd, ett komplett bultlås från 1000-talet, ett rikt varierat keramikmaterial och en guldring).

Datering: 1000 - 1600-tal.

Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1987:1. Stockholm. Sid. 402
Swedish

Lödöse museum
AH

-Id
AH
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
182

-Id
182
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:605:01
-Id
14:1462:605:01
-System
StadsGIS
No hits.