374 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 374 (2004 - 2005) [sv]

374 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Norra Esplanaden-Fiskartorget
Plats: Fiskartorget
Fornlämning: 62
Rapport: Fiskartorget i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6956-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Två schakt till dagvattenbrunnar grävdes. Norra brunnen grävdes i sentida...
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Norra Esplanaden-Fiskartorget
Plats: Fiskartorget
Fornlämning: 62
Rapport: Fiskartorget i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6956-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Två schakt till dagvattenbrunnar grävdes. Norra brunnen grävdes i sentida sandlager. Södra brunnen hade lager som visade integration med Sala stad. Oklart om det stått byggnader där. Murket trävirke i grop. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b231417e-096c-4d0e-98a4-70d5e5f6fd09 | RDF/XML | JSON-LD
Name
374 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 374
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Norra Esplanaden-Fiskartorget
Plats: Fiskartorget
Fornlämning: 62
Rapport: Fiskartorget i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-6956-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Två schakt till dagvattenbrunnar grävdes. Norra brunnen grävdes i sentida sandlager. Södra brunnen hade lager som visade integration med Sala stad. Oklart om det stått byggnader där. Murket trävirke i grop.
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:A12

-Report number
2005:A12
No hits.