Högsrum 2:2 (RAÄ 240) U KLM034477 (1985 - 1986) [sv]

Högsrum 2:2 (RAÄ 240) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34477:1-7. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 en flintkärna, :2 två flintavslag med retusch, :3 två flintavslag, :4 en skörbränd flinta, :5 en bergartskärna, :6 en glasflusspärla, :7 ett porfyravslag. Fyndort: Sm, Halltorp sn, Högsrum 2:2. Fornl nr: 240. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:15
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b4333944-161b-4043-ac36-8bb4f58003b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Högsrum 2:2 (RAÄ 240)
Swedish

Identity
U KLM034477
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34477:1-7. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 en flintkärna, :2 två flintavslag med retusch, :3 två flintavslag, :4 en skörbränd flinta, :5 en bergartskärna, :6 en glasflusspärla, :7 ett porfyravslag. Fyndort: Sm, Halltorp sn, Högsrum 2:2. Fornl nr: 240. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Högsrum 2:2 [sv]

-Place (text)
Högsrum 2:2
Swedish
Halltorp (Socken) [sv], ,

-Place
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034477
No hits.