Loshuset Svinør NMM-2019054 (2019) [no]

Other languages: Loshuset Svinør (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Utvidelse av eksisterende brygge med fare for konflikt med ID 100500. Undersøkt i forbindelse med NMM-2018163. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2020 08:30:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b559756d-da19-4800-ad88-bf3b6e25b704 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Loshuset Svinør
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2019054
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Utvidelse av eksisterende brygge med fare for konflikt med ID 100500. Undersøkt i forbindelse med NMM-2018163.
Norwegian bokmål

Timespan
2019 - 2019

-Earliest time
2019
-Latest time
2019
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2019054
-Latitude (Northing)
6433484
-Longitude (Easting)
395141
Result

Det ligger noe brekkasje langs land her, men det henger ikke sammen med kulturlaget ute i bassenget. Tolkes som utkast fra land og er ikke vernet etter kml §14. ikke konflikt med ID 100500.

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål
No hits.