Sjögren, Inge (1939 - 2016) [sv]

Sjögren, Inge (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Description
Inge Sjögren (1939-2016) var lärare och han hade anställning på Länsmuseet i Kalmar som arkeolog vid undersökningarna av gravfälten på Öland. [sv]
Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
03/03/2016 13:23:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b6d1a7be-5cc2-47f6-9e6a-d51286d8b9bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjögren, Inge
Swedish

First name
Inge
Swedish

Last name
Sjögren
Swedish

Description
Inge Sjögren (1939-2016) var lärare och han hade anställning på Länsmuseet i Kalmar som arkeolog vid undersökningarna av gravfälten på Öland.
Swedish

Birth
1939

-Time
1939
Death
2016

-Time
2016
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish