Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SF (1974) [sv]

Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1974

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1974
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 113 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bb8f007e-b885-4b95-a4b6-f60894cfe9cd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SF
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1974

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1974
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 113
Swedish

Timespan
28/11/1974 - 11/12/1974

-Earliest time
28/11/1974
-Latest time
11/12/1974
Place
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1974
Result

Anledning
Efterkontroll av schaktning för ny lastplan inom SÖ delen av varvsområdet.

Beskrivning
Schaktningen hade gjorts utan föregående meddelande ned till ett genomsnittligt djup av ca 0,6 m. Jorden innehållande fyndmaterial och anläggningsrester var bortforslade före kontrollen. Undersökningsmrådet uppvisade även störningar från tidigare markavschaktningar. Dock kunde i orörda partier och schaktkanter konstateras spår efter ett flertal byggnadslämningar i 3-4 skikt, 2 stenlagda gator i 2 skikt samt en härd.

Fynd
Pga. den föregående maskinavschaktning blev det uppsamlade fyndmaterialet magert. De fynd som förekom utgjordes av slagg, keramik, brynen, diverse järnföremål och bränd lera.

Datering
Till följd av omrörd jord kunde de avschaktade lagren svårligen knytas till daterbara fynd (keramik). Datering skedde därför utifrån byggnadslämningar i profiler och nyavgrävda bottenytor.
1300-tal - 1500-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 56.
Swedish

Lödöse museum
SF

-Id
SF
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
113

-Id
113
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:726:01
-Id
14:1462:726:01
-System
StadsGIS
No hits.