S:t Ilian (RAÄ 51; 128) VLM 147 (1958 - 1977) [sv]

S:t Ilian (RAÄ 51; 128) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologiska delundersökningar (1958) genomförd av Västmanlands läns museum / Henry Simonsson och RAÄ Undersökningsverksamheten / Sonja Wigren (1973-1977 )

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Församling: Västerås
Kvarter: Janagubben
Plats: Trumslagarbacken
Fornlämning: 51; 128
Rapport: Arkeologiska undersökningar av gravfält från bronsåldern och järnåldern
Rapportförfattare: Henry Simonsson, Sonja Wigren
Museum (invnr): Vlm (11682-11701)
Undersökt tid: 1958, 1973-1974
Ko...
Arkeologiska delundersökningar (1958) genomförd av Västmanlands läns museum / Henry Simonsson och RAÄ Undersökningsverksamheten / Sonja Wigren (1973-1977 )

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Församling: Västerås
Kvarter: Janagubben
Plats: Trumslagarbacken
Fornlämning: 51; 128
Rapport: Arkeologiska undersökningar av gravfält från bronsåldern och järnåldern
Rapportförfattare: Henry Simonsson, Sonja Wigren
Museum (invnr): Vlm (11682-11701)
Undersökt tid: 1958, 1973-1974
Kommentar: Gravar från bronsåldern undersökta 1958, undersökningarna fortsatte 1973-1974.
Foto: A 5194 - A 5205, B 3217 - B 3245, E 1167 - E 1168 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bbad4be2-da47-4eba-a278-d6c0fc570567 | RDF/XML | JSON-LD
Name
S:t Ilian (RAÄ 51; 128)
Swedish

Identity
VLM 147
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologiska delundersökningar (1958) genomförd av Västmanlands läns museum / Henry Simonsson och RAÄ Undersökningsverksamheten / Sonja Wigren (1973-1977 )

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Församling: Västerås
Kvarter: Janagubben
Plats: Trumslagarbacken
Fornlämning: 51; 128
Rapport: Arkeologiska undersökningar av gravfält från bronsåldern och järnåldern
Rapportförfattare: Henry Simonsson, Sonja Wigren
Museum (invnr): Vlm (11682-11701)
Undersökt tid: 1958, 1973-1974
Kommentar: Gravar från bronsåldern undersökta 1958, undersökningarna fortsatte 1973-1974.
Foto: A 5194 - A 5205, B 3217 - B 3245, E 1167 - E 1168
Swedish

Timespan
1958 - 1977

-Earliest time
1958
-Latest time
1977
-Role
-Person
Report
1977:66

-Report number
1977:66
-Number
11682 - 11701
No hits.