Kroken 1:59, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-JC (1970) [sv]

Kroken 1:59, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 1:59
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 094 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bc7b8369-e6c2-4e29-a51e-b54e854c87fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 1:59, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-JC
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 1:59
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 094
Swedish

Timespan
06/07/1970 - 23/10/1970

-Earliest time
06/07/1970
-Latest time
23/10/1970
Place
Kroken 1:59, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 1:59, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning
Undersökningen föranleddes av att tegelbyggnadsrester tidigare hade påträffats i JA, SR 69, som därför utvidgades.

Beskrivning
Byggnadslämning, sten. Medeltida tegelugn (ansluter till SR 69, JA). Kulturlagrets djup > 0,5 m.
Området undersöktes även vid en arkeologisk forskningsgrävning 2007, då en rektangulär tegelbyggnad samt stora mängder glasslagg påträffades (jfr JM).

Fynd
Tegel, blå slaggsten.

Datering
Medeltid.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 52.
Swedish

Jeffery, S. 2002. Medeltida glashytta i Lödöse? I: Blommande trädgårdar och grönskande parker. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2001-2001. S.171 f.
Swedish

Lödöse museum
JC

-Id
JC
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
094

-Id
094
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:656:01
-Id
14:1462:656:01
-System
StadsGIS
No hits.