Svartingstorp 9:1 (RAÄ 174) U KLM034667 (1993) [sv]

Svartingstorp 9:1 (RAÄ 174) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34667:1-7 Arkeologisk utredning. Föranledd av planerad vattenledning. Fynd: 1 bearbetat sandstensstycke, 1 flintavslag, 1 kvartsavslag, 2 övrigt slagna flintor. Vid provschaktning framkom ett 0,2 m tjockt kulturlager varifrån 10 benfragment, 1 bit lerklining och 3 bitar bränd lera kunde tillvaratas från ytskiktet. Fyndort: Sm, Åby sn, Svartingstorp 9:1, Fornl nr 174. Utredningen utfördes 1993 av Michael Källström. KLM dnr: 144/93. Fyndfördelat till KLM 2004-01-16, enligt beslut av Raä dn... KLM 34667:1-7 Arkeologisk utredning. Föranledd av planerad vattenledning. Fynd: 1 bearbetat sandstensstycke, 1 flintavslag, 1 kvartsavslag, 2 övrigt slagna flintor. Vid provschaktning framkom ett 0,2 m tjockt kulturlager varifrån 10 benfragment, 1 bit lerklining och 3 bitar bränd lera kunde tillvaratas från ytskiktet. Fyndort: Sm, Åby sn, Svartingstorp 9:1, Fornl nr 174. Utredningen utfördes 1993 av Michael Källström. KLM dnr: 144/93. Fyndfördelat till KLM 2004-01-16, enligt beslut av Raä dnr: 751/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/be7c10c7-4535-43c2-bb35-44682f4b6de5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svartingstorp 9:1 (RAÄ 174)
Swedish

Identity
U KLM034667
Investigation type
Description
KLM 34667:1-7 Arkeologisk utredning. Föranledd av planerad vattenledning. Fynd: 1 bearbetat sandstensstycke, 1 flintavslag, 1 kvartsavslag, 2 övrigt slagna flintor. Vid provschaktning framkom ett 0,2 m tjockt kulturlager varifrån 10 benfragment, 1 bit lerklining och 3 bitar bränd lera kunde tillvaratas från ytskiktet. Fyndort: Sm, Åby sn, Svartingstorp 9:1, Fornl nr 174. Utredningen utfördes 1993 av Michael Källström. KLM dnr: 144/93. Fyndfördelat till KLM 2004-01-16, enligt beslut av Raä dnr: 751/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
Svartingstorp 9:1

-Place (text)
Svartingstorp 9:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
751/93
-Case type
-Registration number
144/93
-Number
KLM034667
No hits.