Grav markerad av sten/block [sv]

Grav markerad av sten/block (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:09
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c1be2e5c-a22c-4050-ac8f-e432d61b2022 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Grav markerad av sten/block
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish