Barentsburg NMM-2021187 (2021) [no]

Other languages: Barentsburg (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Kartlegging av søndre del av havna langs land ned mot 20 m dyp ved bruk av sidesøkende sonar og ROV. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
23/08/2022 15:16:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c1f317b6-adf2-4c0f-b857-4f1f4db31090 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Barentsburg
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2021187
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Kartlegging av søndre del av havna langs land ned mot 20 m dyp ved bruk av sidesøkende sonar og ROV.
Norwegian bokmål

Timespan
06/09/2021 - 08/09/2021

-Earliest time
06/09/2021
-Latest time
08/09/2021
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2021187
-Latitude (Northing)
8669467.34
-Longitude (Easting)
620037.63
Result

En del etterltenskaper er spredt utover området, som deler av jernkonstruksjoner, bildekk og tømmerstokker. Ingen fremstod som spesielt interessante ut fra kulturminnehensyn basert på karakter og/ eller alder.

Norwegian bokmål

No hits.