Kv Norra Amerika, Ulricehamn (RAÄ 65) LM-UNA (1989) [sv]

Kv Norra Amerika, Ulricehamn (RAÄ 65) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Förundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Ulricehamn
Fastighet: Kv Norra Amerika
Fornlämning: 65
Diarienummer, Lödöse museum: 220-3185-89 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c353a9c3-42bd-45b8-b5e1-a7aef5e8b91d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Norra Amerika, Ulricehamn (RAÄ 65)
Swedish

Identity
LM-UNA
Investigation type
Description
Förundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Ulricehamn
Fastighet: Kv Norra Amerika
Fornlämning: 65
Diarienummer, Lödöse museum: 220-3185-89
Swedish

Timespan
09/10/1989 - 09/10/1989

-Earliest time
09/10/1989
-Latest time
09/10/1989
Place
Kv Norra Amerika, Ulricehamn

-Place (text)
Kv Norra Amerika, Ulricehamn
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
220-3185-89
Result

Anledning
Nybyggnation

Beskrivning/sammanfattning
Eftersom att fastigheten skulle byggas inom den arkeologiska riskzonen beslutades om en arkeologisk förundersökning. Äldre kulturlager hade dock spolierats vid källarbygge i början av 1900-talet. Affärslokalen som vetter ut mot Storgatan har tidigare varit försedd med en trappa, men trappstegen togs bort och golvnivån sattes i samma nivå som trottoaren, förändring skall ha skett under 1960-tal och förmodligen förgricks detta med kraftiga avschaktningar.
Kulturlagren i Kv Norra Amerika var tunna, som mest ca 40 cm. I provschakt 1 påträffades en igenfylld källartrappa, anläggningstypen tyder på att den var samtida med byggnaden, det vill säga 1800-tal, alternativt kvarstått från äldre byggnad (dock ej äldre än 1700-tal).

Fynd
Enstaka keramikskärvor, som äldst från 1700-talet. I övrigt 1800-tals material och mer recent material.

Datering
17-1800-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
UNA
-Id
UNA
-System
Lödöse museum
No hits.