NMM-2020132 Lindtvedt (2020) [no]

Other languages: NMM-2020132 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan der deler av området ligger i sjøen. Det må gjennomføres arkeologisk registrering i de sjøområdene som berøres av planen. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 17:05:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c4fbd110-3878-47be-972e-145cfb71a213 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020132
Norwegian bokmål

Identity
Lindtvedt
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan der deler av området ligger i sjøen. Det må gjennomføres arkeologisk registrering i de sjøområdene som berøres av planen.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.87594, 9.38808, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020132
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.87594
-Longitude (Easting)
9.38808
Result

Ingen kulturminner registrert.

Norwegian bokmål

No hits.