Elverslösa 4:2, 20:3 (RAÄ 137) U KLM034766 (1993) [sv]

Elverslösa 4:2, 20:3 (RAÄ 137) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34766:1-57. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad schaktning för att avlägsna höjdsträckning i anslutning till Kalmar flygplats. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 4:2, 20:3, Fornl nr: 137. Förundersökningen utfördes 1993-08-23 - 1993-08-31 av Mikael Källström. KLM dnr: 1134/93, 1358/93. Lst dnr: 220-7236-93. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 5246/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:08
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ca70c0d6-6936-4148-bc6e-97ce00d3b81d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elverslösa 4:2, 20:3 (RAÄ 137)
Swedish

Identity
U KLM034766
Investigation type
Description
KLM 34766:1-57. Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad schaktning för att avlägsna höjdsträckning i anslutning till Kalmar flygplats. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 4:2, 20:3, Fornl nr: 137. Förundersökningen utfördes 1993-08-23 - 1993-08-31 av Mikael Källström. KLM dnr: 1134/93, 1358/93. Lst dnr: 220-7236-93. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 5246/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Elverslösa 4:2, 20:3 [sv]

-Place (text)
Elverslösa 4:2, 20:3
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kläckeberga (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
5246/93
-Case type
-Registration number
220-7236-93
-Case type
-Registration number
1358/93
-Case type
-Registration number
1134/93
-Number
KLM034766
No hits.