Grav övrig [sv]

Other languages: Grav övrig (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cab13c96-f006-40f6-8fea-b974b7de4000 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Grav övrig
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish