Badelunda (RAÄ 462) VLM 143 (1967 - 1969) [sv]

Badelunda (RAÄ 462) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1967-1969) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Sverker Söderberg på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Bjurhovda
Fornlämning: 462
Rapport: Stensättningar borttagna 1967
Rapportförfattare: Sverker Söderberg
Museum (invnr): Vlm (15572:1-6)
Undersökt tid: 1967-1969
Kommentar: Stensättningar med fynd av keramik och brända ben. Rapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 4048 - B 4197 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cb5fea43-08d0-466c-9123-755cfb15a229 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 462)
Swedish

Identity
VLM 143
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1967-1969) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Sverker Söderberg på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Bjurhovda
Fornlämning: 462
Rapport: Stensättningar borttagna 1967
Rapportförfattare: Sverker Söderberg
Museum (invnr): Vlm (15572:1-6)
Undersökt tid: 1967-1969
Kommentar: Stensättningar med fynd av keramik och brända ben. Rapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 4048 - B 4197
Swedish

Timespan
1967 - 1969

-Earliest time
1967
-Latest time
1969
-Role
-Number
15572
No hits.