Västerås 4:86, Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1, S:t Ilian (RAÄ 102; 103) VLM 49 (2006) [sv]

Västerås 4:86, Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1, S:t Ilian (RAÄ 102; 103) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Stefan Elgh på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Fastighet: Västerås 4:86
Kvarter: Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1
Plats: Vallby bytomt
Fornlämning: 102; 103
Rapport: Vallby bytomt Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer, Vlm: 100130
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5021-06
Undersökt tid: 2006
Kommen...
Arkeologisk utredning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Stefan Elgh på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Fastighet: Västerås 4:86
Kvarter: Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1
Plats: Vallby bytomt
Fornlämning: 102; 103
Rapport: Vallby bytomt Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer, Vlm: 100130
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5021-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Bronsåldersboplats, skålgropslokaler och skarvstenshögar. Vallby bytomt från 1600-talet [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:18
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cb69252a-fec1-4bec-96e7-c1952ac122d6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:86, Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1, S:t Ilian (RAÄ 102; 103)
Swedish

Identity
VLM 49
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Stefan Elgh på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: S:t Ilian
Fastighet: Västerås 4:86
Kvarter: Rökstugan 1, Ryggåsstugan 1
Plats: Vallby bytomt
Fornlämning: 102; 103
Rapport: Vallby bytomt Västerås Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer, Vlm: 100130
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5021-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Bronsåldersboplats, skålgropslokaler och skarvstenshögar. Vallby bytomt från 1600-talet
Swedish

Timespan
2006 - 2006

-Earliest time
2006
-Latest time
2006
-Role
-Person
Report
2006:31
-Report number
2006:31
No hits.