Mellstaby 6:7/5,6:7/2,4:6/10,22:1 (RAÄ 171) U KLM034090 (1990) [sv]

Mellstaby 6:7/5,6:7/2,4:6/10,22:1 (RAÄ 171) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34090:1-9 Antikvarisk kontroll. Grävning för huvudvattenledning mellan Össby-Gräsgård-Segerstad framkom bla härdar, sotgropar och kulturlager. Fynd: pilspets av flinta,avslag av flinta och benfragment. Datering: Neolitikum. Fyndort: Öl, Gräsgård sn, Mellstaby 6:7/5, 6:7/2, 4:6/10, 22:1. Undersökningen utfördes under mars 1990 av Monika Rasch och Laila Eliasson. KLM dnr: 2073/89, 333/90. Lst dnr: 220-2629-90, 220-4396-89. Fyndfördelat till KLM 1998-04-27, enligt beslut av Raä dnr: 1335/93... KLM 34090:1-9 Antikvarisk kontroll. Grävning för huvudvattenledning mellan Össby-Gräsgård-Segerstad framkom bla härdar, sotgropar och kulturlager. Fynd: pilspets av flinta,avslag av flinta och benfragment. Datering: Neolitikum. Fyndort: Öl, Gräsgård sn, Mellstaby 6:7/5, 6:7/2, 4:6/10, 22:1. Undersökningen utfördes under mars 1990 av Monika Rasch och Laila Eliasson. KLM dnr: 2073/89, 333/90. Lst dnr: 220-2629-90, 220-4396-89. Fyndfördelat till KLM 1998-04-27, enligt beslut av Raä dnr: 1335/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:26
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cc084a89-f112-4e3b-bd65-dd221d7053d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mellstaby 6:7/5,6:7/2,4:6/10,22:1 (RAÄ 171)
Swedish

Identity
U KLM034090
Description
KLM 34090:1-9 Antikvarisk kontroll. Grävning för huvudvattenledning mellan Össby-Gräsgård-Segerstad framkom bla härdar, sotgropar och kulturlager. Fynd: pilspets av flinta,avslag av flinta och benfragment. Datering: Neolitikum. Fyndort: Öl, Gräsgård sn, Mellstaby 6:7/5, 6:7/2, 4:6/10, 22:1. Undersökningen utfördes under mars 1990 av Monika Rasch och Laila Eliasson. KLM dnr: 2073/89, 333/90. Lst dnr: 220-2629-90, 220-4396-89. Fyndfördelat till KLM 1998-04-27, enligt beslut av Raä dnr: 1335/93.
Swedish

Timespan
1990 - 1990

-Earliest time
1990
-Latest time
1990
Place
Mellstaby 6:7/5,6:7/2,4:6/10,22:1

-Place (text)
Mellstaby 6:7/5,6:7/2,4:6/10,22:1
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
1335/93
-Case type
-Registration number
220-4396-89
-Case type
-Registration number
220-2629-90
-Case type
-Registration number
2073/89
-Case type
-Registration number
333/90
-Number
KLM034090
No hits.