NMM-2020120 Langangen (2020) [no]

Other languages: NMM-2020120 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologiske undersøkelser under vann i forbindelse med etablering av VA-anlegg som vil gå gjennom deler av fjorden. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 17:03:31
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d173632b-d919-4b11-aabb-ea5ce087e3b1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020120
Norwegian bokmål

Identity
Langangen
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologiske undersøkelser under vann i forbindelse med etablering av VA-anlegg som vil gå gjennom deler av fjorden.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.08941, 9.7999, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020120
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.08941
-Longitude (Easting)
9.7999
Result

Det ble totalt registrert tre forekomster med skipsballast (ID 269124, 269125 & 269127), samt et område med løse vrakdeler (ID 269128) på sjøbunnen i det området som ble kartlagt.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Ballastrøys
Ballastrøys bestående av flint, tegl og gjenstander (ID 269124)

-Specification
Ballastrøys
Norwegian bokmål

-Description
Ballastrøys bestående av flint, tegl og gjenstander (ID 269124)
Norwegian bokmål
Ballastrøys
Ballastrøys bestående av flint og tegl (ID 269125)

-Specification
Ballastrøys
Norwegian bokmål

-Description
Ballastrøys bestående av flint og tegl (ID 269125)
Norwegian bokmål
Ballastrøys
Ballastrøys bestående av Flint og tegl (ID 269127)

-Specification
Ballastrøys
Norwegian bokmål

-Description
Ballastrøys bestående av Flint og tegl (ID 269127)
Norwegian bokmål
Båtfunn
Funn bestående av løse skipsdeler (ID 269128)

-Specification
Båtfunn
Norwegian bokmål

-Description
Funn bestående av løse skipsdeler (ID 269128)
Norwegian bokmål
No hits.