Kv Banken, Åmål (RAÄ 36) LM-ÅBK (1986) [sv]

Kv Banken, Åmål (RAÄ 36) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-384-86 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d1f593f0-8cd6-46b8-80d2-2a26bb565695 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Banken, Åmål (RAÄ 36)
Swedish

Identity
LM-ÅBK
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-384-86
Swedish

Timespan
04/06/1986 - 06/06/1986

-Earliest time
04/06/1986
-Latest time
06/06/1986
Place
Kv Banken, Åmål

-Place (text)
Kv Banken, Åmål
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
11.391-384-86
Result

Anledning:
Nybebyggelse efter rivning av uthuslänga jämte parkeringsområde.

Beskrivning/sammanfattning:
Provundersökningarna visade mycket kraftiga störningar av de tämligen tunna kulturlagren, ca 0,4 m, uppenbarligen i samband med nybyggen efter branden 1902. Inte heller schaktningskontrollen uppvisade några bestämbara lämningar av den äldre bebyggelsen.

Fynd:
Huvudsakligen hushållskeramik från 1700- och 1800-tal.

Datering:
1700 - 1800-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
ÅBK
-Id
ÅBK
-System
Lödöse museum
No hits.