Passagården 1:66, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-Rfa (1979) [sv]

Passagården 1:66, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:66
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 141 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d5580e83-0d4d-408d-84b4-e616531afd52 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:66, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-Rfa
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:66
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 141
Swedish

Timespan
07/05/1979 - 07/05/1979

-Earliest time
07/05/1979
-Latest time
07/05/1979
Place
Passagården 1:66, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:66, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Kontroll efter utförd handschaktning för ombyggnad av källartrappa vid boningshus inom fastigheten Passgården 1:66. Schaktet, beläget utefter husets östsida utanför källartrappan, var ca 0,5 m br och 4,4 m långt samt ca 1,15 m djupt från markytan. Jfr. SR 155, RF.

Beskrivning
Vid besiktning av schaktets kanter och profiler sågs medeltida kulturlager, möjligen med rester av ett lergolv. Inga andra spår av byggnadslämningar kunde dock konstateras.

Fynd
En stengodsskärva och ett par sågade djurben av den typ som kan hänföras till kammakeri eller annat benhantverk tillvaratogs (RF 251 & RF 252).

Datering
Medeltid

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 59.
Swedish

Lödöse museum
Rfa

-Id
Rfa
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
141

-Id
141
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:714:01
-Id
14:1462:714:01
-System
StadsGIS
No hits.