Klostret 6:1, 6:2, 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-J (1965) [sv]

Klostret 6:1, 6:2, 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1965

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1, 6:2, 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1965
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 050 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d64d1e4f-1673-47a2-a9f2-2259660ee657 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:1, 6:2, 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-J
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1965

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1, 6:2, 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1965
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 050
Swedish

Timespan
20/07/1965 - 17/12/1965

-Earliest time
20/07/1965
-Latest time
17/12/1965
Place
Klostret 6:1, 6:2, 6:3, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:1, 6:2, 6:3, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1965
Result

Anledning: Nybyggnation av hus.

Sammanfattning/beskrivning: I samband med den arkeologiska provundersökningen vid benämning H, som utfördes år 1964, framkom cirka trettio byggnadslämningar inom fastigheterna Klostret 6:1, 6:2 och 6:3. Under 1965 fortsatte de arkeologiska undersökningarna under beteckningen J. Undersökningen förtsatte även under 1966, då med beteckningen M.

Under 1965 undersöktes ett flertal av lämningarna från föregående år. Inledningsvis undersöktes och dokumenterades det pålverk som låg i områdets nordöstra del. Det var två dammkonstruktioner, en äldre 13 x 8 m, gjord av stående kraftiga kluvor och liggande stockar. Den yngre, 13 x 4 m, var sämre byggd med stående virke. De har tolkats som en dammar eller trampbassäng för bearbetning av lera vid tegeltillverkning.

I en av dammarna påträffades bland annat fynd som en krantapp i form av en tupp, läderspill, en stylus, möbeldetaljer, träredskap, textilredskap och ett tegel från en hypocaust, ett värmesystem som troligen fanns i klostret.

En stenlagd gata i nord-sydlig riktning begränsade klostret från bebyggelsen med bostäder och verkstäder för metallhantverk i väster och var en av de norra ut/infarterna från/till Lödöse. Myntverkstaden undersöktes ytterligare detta år och tillverkning av mynt skedde här under 1300-talets mitt, dvs under Magnus Erikssons regering. Underlag av bly för brakteatmyntning framkom främst i verkstadens norra del. Verkstadshärden låg just innanför den östra väggens syllstensrad. Söder om myntverkstaden låg ett bronsgjuteri.

Inom den västra delen av området låg ett flertal bostadshus inklusive järnsmedjor. Inom den nordligaste delen av området undersöktes ytterligare bebyggelselämningar. Fyndmaterialet som påträffades i de västra delarna av undersökningsområdet speglar det dagliga livet och mer hushållsnära sysslor.

I områdets sydöstra del undersöktes delar av klostrets kyrkogård. I den västra delen var gravarna i det närmaste orörda i jämförelse med den östra delen där gravarna låg tätt invid varandra. Här var många av gravarna omgrävda. Individerna var begravda på rygg med korslagda armar eller i hockerställning. Här har förutom vuxna individer även barn och spädbarn begravts.

Fynd: Laggskålar, laggkärl, spik, nycklar, yxa, naverborr, fiskekrok, knivar, vinkeljärn, hästskor, myntningsunderlag, bultlås, sax, flöjt, måttredskap, dymlingar, flöten, pärlor, fönsterglas, bärnsten, bronsspännen, bronsgrytor, bronsplåtar, blosshållare, stylus, sländtrissa, mur- och taktegel, bakplåtar i glimmerskiffer, läderskor- och spill.

Datering: 1000-tal till 1500-tal.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
J

-Id
J
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
050
-Id
050
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.