Kroken 1:22, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-KB (1962) [sv]

Kroken 1:22, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk utgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1962

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 1:22
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 4829/62
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 030 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d8ac0a81-afe7-4171-9729-4baa0f5d52f4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 1:22, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-KB
Investigation type
Description
Arkeologisk utgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1962

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 1:22
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 4829/62
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 030
Swedish

Timespan
06/1962 - 07/1962

-Earliest time
06/1962
-Latest time
07/1962
Place
Kroken 1:22, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 1:22, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
4829/62
Result

Anledning:
Utvidgning och komplettering av SR 29 (KA), västra delen.

Beskrivning:
Byggnadslämningar

Fynd:
Trä och keramik är det dominerande materialet. Träföremål som exempelvis korvpinnar, laggkärl, sländtrissor, dymlingar, kilar, naglar, nätflöten, spelspjäser och två besmanhandtag varav en med ornering. Av keramiken är typ A och B mest förekommande. Enstaka läderföremål där skosulor är mest framträdande. I fyndmaterialet finns även ett fåtal sten, metall, ben/horn och textilföremål där en gjutform i sandsten och en ornerad tennsked är mest anmärkningsvärda.

Datering:
1100 - 1400-tal

Övriga uppgifter:
Kroken 1:22 tidigare Klosteret 6:1. Idag har fastigheten beteckning

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 45
Swedish

Lödöse museum
KB

-Id
KB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
030

-Id
030
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:785:01
-Id
14:1462:785:01
-System
StadsGIS
No hits.