Nästkvarn 2:2, VLM 258 (2002 - 2005) [sv]

Nästkvarn 2:2, (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (2002-2005) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Nästkvarn 2:2
Plats: S:t Olofs kapell
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 2: S:t Olofs kapell
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1A)
Diarienummer: Vlm 020236
Diarienummer beslut, Länssty...
Arkeologisk provundersökning (2002-2005) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Nästkvarn 2:2
Plats: S:t Olofs kapell
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 2: S:t Olofs kapell
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1A)
Diarienummer: Vlm 020236
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12778-03
Undersökt tid: 2002-2005
Kommentar: Provundersökning på gammal kyrkogård för att hitta rester av S:t Olofs kapell. Mera undersökningar kan behövas. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/db82568c-830d-4052-8369-a864ed15b05c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nästkvarn 2:2,
Swedish

Identity
VLM 258
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk provundersökning (2002-2005) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Nästkvarn 2:2
Plats: S:t Olofs kapell
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 2: S:t Olofs kapell
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1A)
Diarienummer: Vlm 020236
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12778-03
Undersökt tid: 2002-2005
Kommentar: Provundersökning på gammal kyrkogård för att hitta rester av S:t Olofs kapell. Mera undersökningar kan behövas.
Swedish

Timespan
2002 - 2005

-Earliest time
2002
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A1

-Report number
2005:A1
-Number
28472
No hits.