Klostret 1:19, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-M1 (1992) [sv]

Klostret 1:19, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av O Pettersson, Lödöse museum 1992

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:19
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 473/2342
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-6167-92
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 221 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/de9757e2-ac01-48e0-b73c-299b12d61af3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 1:19, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-M1
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av O Pettersson, Lödöse museum 1992

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:19
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 473/2342
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-6167-92
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 221
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
Klostret 1:19, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 1:19, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
473/2342
-Case type
-Registration number
220-6167-92
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
M1

-Id
M1
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
221
-Id
221
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.