Värnamo 1:4, A 2013026 (RAÄ 732) U KLM045187 (2013) [sv]

Värnamo 1:4, A 2013026 (RAÄ 732) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 45187:1- Arkeologisk forskningsundersökning. Röjningsröse samt boplats. Delundersökning av två röjningsrösen och sex provgropar i boplats. Undersökningsområdets storlek 7 kvm. Fynd: slaget stenmaterial kvarts, flinta. Datering: mesolitikum-bronsålder. Fyndort: Småland, Oskarshamn, Misterhult socken, Värnamo 1:4, Fornl.nr: 732. Undersökningen utfördes 23-25 juli 2013 av Michael Dahlin. KLM dnr. 33-355-2013, Lst dnr. 431-4854-13, KLM Objektnr. A 2013026. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/df024f10-2a83-4540-9e3c-e03652633ffe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Värnamo 1:4, A 2013026 (RAÄ 732)
Swedish

Identity
U KLM045187
Investigation type
Description
KLM 45187:1- Arkeologisk forskningsundersökning. Röjningsröse samt boplats. Delundersökning av två röjningsrösen och sex provgropar i boplats. Undersökningsområdets storlek 7 kvm. Fynd: slaget stenmaterial kvarts, flinta. Datering: mesolitikum-bronsålder. Fyndort: Småland, Oskarshamn, Misterhult socken, Värnamo 1:4, Fornl.nr: 732. Undersökningen utfördes 23-25 juli 2013 av Michael Dahlin. KLM dnr. 33-355-2013, Lst dnr. 431-4854-13, KLM Objektnr. A 2013026.
Swedish

Timespan
2013 - 2013

-Earliest time
2013
-Latest time
2013
Place
Värnamo 1:4

-Place (text)
Värnamo 1:4
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
33-355-2013
-Case type
-Registration number
431-4854-13
-Number
KLM045187
No hits.