Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VL (1958) [sv]

Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
P (kulturlager stad) genomförd av S Hallbäck, okänd organisation 1958

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1958
Diarienummer, Länsstyrelsen: B 2243/58 (Raä)
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 022 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e06eafb7-5e99-4f79-bcc9-eef3cc095628 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VL
Investigation type
Description
P (kulturlager stad) genomförd av S Hallbäck, okänd organisation 1958

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 14:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1958
Diarienummer, Länsstyrelsen: B 2243/58 (Raä)
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 022
Swedish

Timespan
23/07/1958 - 04/09/1958

-Earliest time
23/07/1958
-Latest time
04/09/1958
Place
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 14:3, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1958
-Case type
-Registration number
B 2243/58 (Raä)
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VL

-Id
VL
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
022
-Id
022
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.