Longumvannet NMM-2020243 (2020) [no]

Other languages: Longumvannet (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Vannlednings-trasé undersøkt med sidesøkende sonar [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e58fc66a-bdf4-4eda-9246-2a88ddd64470 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Longumvannet
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2020243
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Vannlednings-trasé undersøkt med sidesøkende sonar
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Has investigated (id)
NMM Filemaker Pro Funnregister: 20215

-Id
20215
-System
NMM Filemaker Pro Funnregister
Geodata
-Identity
NMM-2020243
-Latitude (Northing)
6484292
-Longitude (Easting)
485936
Result

Fire anomalier i sonogrammet tolkes som båter. På grunn av svært dårlig sikt i vannet kunne ikke anomaliene undersøkes nærmere. Ledningen legges utenom.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
-Monument type
Norwegian bokmål

No hits.