Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt), St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VF (1938) [sv]

Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt), St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av G von Schoultz, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1938

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt)
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1938
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 017 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e7dcda29-25a0-4380-9cfa-ba47f1e7496b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt), St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VF
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av G von Schoultz, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1938

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt)
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1938
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 017
Swedish

Timespan
05/1938 - 05/1938

-Earliest time
05/1938
-Latest time
05/1938
Place
, , Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt), St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:61 (Gamla konsums tomt), St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1938
Result

Anledning: Vid grundschaktning för en ny Konsumbutik stötte man på byggnadsrester som efterkontrollerades.
Schaktdjupet var max 1,1m under markytan. En stenläggning påträffades ca 20 cm under my i schaktets SÖ hörn. Därunder rester av trä i hela schaktets botten, bl a 6 stockar av blandat ek och fur. En byggnadsrest av fyra i kvadrat liggande furustockar, förenade med knutar. I denna fanns tre stående stolpar, utan känd funktion.

Fynd:
Enstaka träföremål, en järnspik och en krukskärva.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VF

-Id
VF
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
017
-Id
017
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.