Vassmolösa 6:2 (RAÄ 335) U KLM034717 (1989) [sv]

Vassmolösa 6:2 (RAÄ 335) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34717:1-2. Arkeologisk utredning. Inför planerad ombyggnad av väg E22. Stenåldersboplats påträffad inom fastigheten. Fynd: 5 lösfynd, bl.a. en skrapa i porfyr. Datering: stenålder. Fyndort: Sm, Ljungby sn, Vassmolösa 6:2. Fornl nr: 335. Utredningen utförd 1989-04-12 av Mikael Nilsson. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e825d5f0-fe72-4f08-8d4f-5f1ab49051fa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vassmolösa 6:2 (RAÄ 335)
Swedish

Identity
U KLM034717
Investigation type
Description
KLM 34717:1-2. Arkeologisk utredning. Inför planerad ombyggnad av väg E22. Stenåldersboplats påträffad inom fastigheten. Fynd: 5 lösfynd, bl.a. en skrapa i porfyr. Datering: stenålder. Fyndort: Sm, Ljungby sn, Vassmolösa 6:2. Fornl nr: 335. Utredningen utförd 1989-04-12 av Mikael Nilsson.
Swedish

Timespan
1989 - 1989

-Earliest time
1989
-Latest time
1989
Place
Vassmolösa 6:2

-Place (text)
Vassmolösa 6:2
Swedish
-Place
Swedish
-Place
-Role
Swedish

-Number
KLM034717
No hits.