Tingberg 4:147, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-TP (2005) [sv]

Tingberg 4:147, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
F (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2005

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Tingberg 4:147
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: NOK 334-2006
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-9174-2006
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 259 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e979f187-6327-4784-8ec5-9367a5712f46 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tingberg 4:147, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-TP
Investigation type
Description
F (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2005

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Tingberg 4:147
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: NOK 334-2006
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-9174-2006
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 259
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
Place
Tingberg 4:147, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Tingberg 4:147, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
NOK 334-2006
-Case type
-Registration number
431-9174-2006
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
TP

-Id
TP
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
259
-Id
259
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.