Spro-Fjellstrand NMM-2021218 (2021) [no]

Other languages: Spro-Fjellstrand (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Kommunal sjøledning på ca 4 km. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
03/09/2021 15:41:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ea120078-2892-4f15-8714-17de1fd96df3 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Spro-Fjellstrand
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2021218
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Kommunal sjøledning på ca 4 km.
Norwegian bokmål

Timespan
2021 - 2021

-Earliest time
2021
-Latest time
2021
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish



Norwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
6633790.95, 252050.46, - ETRS89 / UTM zone 33N (EPSG:25833)

-Identity
NMM-2021218
-Latitude (Northing)
6633790.95
-Longitude (Easting)
252050.46
Result

Dykking på utvalgte deler av traseen viste et bratt terreng med fast bunn. Ingen kulturminner ble påvist.

Norwegian bokmål

No hits.