Dörby 8:7 (RAÄ 184) U KLM034614 (1992) [sv]

Dörby 8:7 (RAÄ 184) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34614:1-7. Arkeologisk utredning. Utredningen föranledd av planerad ombyggnad av väg E22, delen Rinkabyholm-Hossmo. Fynd: Porfyravslag, kvartsavslag, bränd flinta, flintavslag och flintstycke med tillhuggning. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 8:7, Fornl nr 184. Utredningen utfördes 1992-12-17 - 1992-12-18 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 86-1193-97. Lst dnr: 220-5940-92. Fyndfördelat till KLM 2004-01-14, enligt beslut av Raä dnr: 821/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ea530b6c-c6fb-4cb0-a1af-1e4e19699b71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dörby 8:7 (RAÄ 184)
Swedish

Identity
U KLM034614
Investigation type
Description
KLM 34614:1-7. Arkeologisk utredning. Utredningen föranledd av planerad ombyggnad av väg E22, delen Rinkabyholm-Hossmo. Fynd: Porfyravslag, kvartsavslag, bränd flinta, flintavslag och flintstycke med tillhuggning. Fyndort: Sm, Dörby sn, Dörby 8:7, Fornl nr 184. Utredningen utfördes 1992-12-17 - 1992-12-18 av Mikael Nilsson. KLM dnr: 86-1193-97. Lst dnr: 220-5940-92. Fyndfördelat till KLM 2004-01-14, enligt beslut av Raä dnr: 821/93.
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
Dörby 8:7

-Place (text)
Dörby 8:7
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
821/93
-Case type
-Registration number
220-5940-92
-Case type
-Registration number
86-1193-97
-Number
KLM034614
No hits.