NMM-2019197 Torød (2020) [no]

Other languages: NMM-2019197 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk registrering der det skal legges vann- og avløpsledning på sjøbunnen. Ledningen skal legges fra land ved Årøysund ut leia sør av Nordre Årøy og ilandføres på to punkter på Vassholmen. Største dybde i traseen er 45 meter, mens ca 70% er dykkbart (grunnere enn 30 meter). [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:49:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ebdf59c8-ba59-4bc6-b749-a830daea5f18 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2019197
Norwegian bokmål

Identity
Torød
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk registrering der det skal legges vann- og avløpsledning på sjøbunnen. Ledningen skal legges fra land ved Årøysund ut leia sør av Nordre Årøy og ilandføres på to punkter på Vassholmen. Største dybde i traseen er 45 meter, mens ca 70% er dykkbart (grunnere enn 30 meter).
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.17699, 10.46645, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2019197
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.17699
-Longitude (Easting)
10.46645
Result

Det ble ikke registrert kulturminner i undersøkelsesområdet.

Norwegian bokmål

No hits.