Himlabackarna RAÄ-nr Vetlanda 490 (L:1970:2998) 2018-181 (2018) [sv]

Himlabackarna RAÄ-nr Vetlanda 490 (L:1970:2998) (swedish)

Undersökningar Jönköping (Jönköpings läns museum) [sv]

Description
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490

Hösten 2018 undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett mindre gravfält på en fastighet kallad Himlabackarna just norr om Vetlanda.

Vid undersökningstillfälle fanns endast ett par relativt bevarade gravformer, en domarring i norra delen av gravfältet och en rektangulär stenkrets i gravfältets södra del. Övriga gravmonument hade skadats. Antingen berodde d...
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490

Hösten 2018 undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett mindre gravfält på en fastighet kallad Himlabackarna just norr om Vetlanda.

Vid undersökningstillfälle fanns endast ett par relativt bevarade gravformer, en domarring i norra delen av gravfältet och en rektangulär stenkrets i gravfältets södra del. Övriga gravmonument hade skadats. Antingen berodde det på rituell ödeläggelse under förhistorisk tid, eller kanske troligare genom odlingsverksamhet i området under framförallt 1600–1800-talen. Hur många stenkretsar som ursprungligen funnits på gravfältet är därför osäkert- uppskattningsvis ett tiotal. [sv]
Dataset owner
Jönköpings läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
06/10/2022 08:51:54
24/02/2022
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ed614bad-97b7-4857-a4d1-088fb6b8854a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Himlabackarna RAÄ-nr Vetlanda 490 (L:1970:2998)
Swedish

Identity
2018-181
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Landskap: Småland
Län: Jönköpings län
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Trakt/fastighet/Kvarter: Himlabackarna
Fornlämning: 490

Hösten 2018 undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum ett mindre gravfält på en fastighet kallad Himlabackarna just norr om Vetlanda.

Vid undersökningstillfälle fanns endast ett par relativt bevarade gravformer, en domarring i norra delen av gravfältet och en rektangulär stenkrets i gravfältets södra del. Övriga gravmonument hade skadats. Antingen berodde det på rituell ödeläggelse under förhistorisk tid, eller kanske troligare genom odlingsverksamhet i området under framförallt 1600–1800-talen. Hur många stenkretsar som ursprungligen funnits på gravfältet är därför osäkert- uppskattningsvis ett tiotal.
Swedish

Timespan
25/09/2018 - 22/10/2018

-Earliest time
25/09/2018
-Latest time
22/10/2018
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish
Norwegian nynorsk

-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6366686, 504742, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6366686
-Longitude (Easting)
504742
-Precision
4
-Source
RAÄ Fornsök
Swedish
-Case type
-Organization
-Registration number
181/2018
Result

Efter avslutad undersökning hade en tidigmedeltida härd och 17 förhistoriska brandgravar hittats. Någon bålplats där de döda kremerats påträffades inte. Brandgravarna innehöll brända ben och föremål, exempelvis keramikskärvor, knivar, dräktspännen, bältesdetaljer, nyckelfragment, en malstenslöpare, några glaspärlor, ett 20-tal bärnstenspärlor samt en så kallad Knotenringe/ knoppring. Denna daterades till 400-talet e. Kr. och har antagligen burits av en kvinna som en slags amulett. Fynden av bärnstenspärlorna och knoppringen kan tyda på kontaktvägar österut, främst mot Kalmarkusten och Öland. I övrigt liknade gravformer och fynd andra stenkretsgravfält som huvudsakligen undersökts i den norra länsdelen.

Den osteologiska analysen visade att de brända benen i brandgravarna kommit från en individ och att de framförallt var vuxna och äldre individer som begravts på gravfältet. Kön kunde inte avgöras men vissa föremål gjorde att några kvinno- och mansgravar kunde urskiljas.
Utifrån vissa föremål och de 14C-daterade benen har en relativ kronologi kunnat skissas för gravfältet där det anlagts under romersk järnålder, förtätats under folkvandringstid och expanderat under äldre vendeltid, ca 200–600-talen e. Kr. Gravfältet övergavs troligtvis under loppet av 600-talet, en tidsperiod som inneburit en agrar tillbakagång i bygden. Under senmedeltiden togs området ånyo i bruk när marken
stenröjdes och röjningsrösen lades på det gamla gravfältet.

Swedish

-Text
Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport
Swedish

-Report number
2019:47
-Number
JM.56605
Content updated
24/02/2022
DigitaltMuseum
0299911709174
-Id
0299911709174
-System
DigitaltMuseum
No hits.